Butiken

Vad ligger bakom Freelayers design - om hållbarhet

Freelayer har tre huvudsakliga mål. Att skapa täcken med innovativ design, modern teknik och ett hållbarhetstänk. I detta inlägg går vi in på hållbarhet och hur vi tänker kring den.

Hållbarhetsfrågan är aktuell i allra högsta grad. Den väcker mycket känslor och där behöver alla ta ett ansvar. Både i stort och smått. 

Freelayer har som mål att göra hästtäckesbranschen betydligt mer hållbar. Därför har vi tänkt igenom flera delar för att kunna skapa täcken som gynnar våra hästars välfärd och som påverkar miljön i så lite utsträckning som möjligt. I vårt arbete under designfasen jobbar vi med följande punkter:

1. Färgsättning - Färger är fantastiskt roligt att arbeta med men ser vi till hästens och miljöns bästa så handlar det om att begränsa färgsättningen. Freelayer ser att  för miljöns bästa och för att skapa ett svalt klimat under utetäcken så är ljusa/milda färger det bästa alternativet.  Starka/mörka färger kräver mer kemikalieanvändning i produktion och mörka färger drar åt sig värme. Vi har också valt ett begränsat färgurval för att inte använda mer kemikalier än absolut nödvändigt. 

(OBS! I framtagandet av våra prototyptäcken har vi valt material av 2:a sortering som annars går till spill och därmed har vi inte kunnat påverka färgvalet)

2. Textilåtgång - Freelayers täcken är anpassade för att produceras med så lite spill som möjligt. Detta tack vare att täcket är delbart. Delbarheten gör också att hästägaren som väljer ett Freelayer-täcke inte behöver byta ut hela täcket utan kan välja att använda olika delar för att få ett optimalt täcke utefter rådande väderlek. Detta gör en stor skillnad för materialåtgången av textilier. Ju mer textilier vi sparar desto bättre för miljön och varje meter gör skillnad! Både vad det gäller mikroplaster som hamnar i naturen och utsläpp av koldioxid i produktion.

3. Material - En avvägning mellan slitstarkt och återvunnet material. I dagsläget är det inte riktigt samma slitstyrka i återvunnet material som nyproducerat. Men det ena behöver inte utesluta det andra och vi följer materialutvecklingen noga för att hela tiden kunna prova nya material och lösningar. Det viktiga är att se i vilken del av täcket som vi kan använda respektive material. Ytskiktet måste vara slitstarkt på utegångstäcken men det kanske inte behövs i lika stor utsträckning på t.ex. innetäcken. Vi vill också hålla oss till materialtillverkare där vi har en insyn i produktionen och att producenten håller vad den lovar.

4. Förbrukning/livslängd - Sammanfattningsvis så handlar hållbarhet om att skapa täcken som räcker längre över tid. Genom att täcket är delbart så kommer täckesdelar leva längre då de kan bytas ut och kombineras med nya delar. Det gör att textilåtgången minimeras då vi inte behöver ha alla fullstora täcken som finns ute i stallarna idag utan vi har de delar som behövs utefter varje hästs behov. I framtiden ser vi även en potentiell eftermarknad där täckena ska kunna leva vidare genom återbruk eller reproduktion av uttjänta täckesdelar där materialet tas tillvara för att bli nya delar.

Freelayer står för nytänkande - utefter hästens bästa!

/Freelayerteamet