Butiken

Täckesklimat

Du står där på morgonen i stallet och tänker att -"Idag behöver jag ha höstjackan, så då är det dags att börja med täcke på honom i hagen". Men alla är vi individer. När en tar på höstjackan går den andra i T-shirt. Så är det för hästar också. Sedan lägger vi till faktorerna av att vi klipper våra hästar och att hästen faktiskt inte har samma komfortzon som oss. Hur vet vi egentligen att hästen har rätt klimat under täcket?

Hästar har en betydligt vidare termisk komfortzon än oss. Medan vi ligger mellan 15-25°C så ligger hästarna på mellan 5-25°C. Det här beror på att hästar är täckta med päls i kombination med betydligt mindre hudyta procentuellt, vilket gör att de inte har samma värmeförlust som oss. Hästarna är dessutom fantastiska på att minska värmeförlusten med att röra på sig eller bara äta lite mer.

Men som sagt, de är också individer och de tål kyla olika beroende på bl.a. storlek, ålder och hull. Så hur vet man då vad som är rätt klimat för just min häst? 

Det är inte helt lätt och de knep vi tar till idag med att känna med handen under täcket eller känna på hästens öron är enligt studier inte alls tillförlitligt... Så då har vi bara kvar att försöka göra en uppskattning grundat på vår egen komfortzon vilket många gånger resulterar i att hästarna går alldeles för varmt täckade. Jag kommer gå in på konsekvenser av det i ett senare inlägg.

Några få studier har gjorts med mätning av temperatur under täcket. Följden av en studie där ett större antal privata hästägare deltog, var att 85% av de som deltog har efter mätningarna ändrat sitt sätt att täcka sina hästar. De insåg att de hade uppskattat sin hästs komfortzon fel och täckat dem med för tjockt täcke utefter gällande utetemperatur.

Därför ser vi detta som ett viktigt problem att lösa och vi jobbar med en lösning som inte finns på marknaden idag. Följ oss gärna i vårt fortsatta arbete för hästens välfärd! 


Horses have a much broader thermal comfort zone than us. While we range between 15-25°C, horses range between 5-25°C. This is because horses are covered in fur and have a significantly smaller percentage of exposed skin, which means they don't experience the same heat loss as us. Additionally, horses are fantastic at reducing heat loss by moving around or eating more.

However, as mentioned, they are also individuals, and their tolerance to cold varies depending on factors such as size, age, and body condition. So how do we know what the right climate is for our horse?

It's not entirely easy, and the methods we use today, such as feeling under the blanket with our hand or touching a horse's ears, are unreliable in studies. Therefore, we are left with trying to estimate based on our comfort zone, which often results in horses being overly blanketed and too warm. I will address the consequences of this in a later post.

A few studies have been conducted measuring temperature under the blanket. As a result of one study involving a large number of private horse owners, 85% of participants changed their blanketing practices after the measurements. They realized that they had incorrectly estimated their horse's comfort zone and had been using blankets that were too thick for the prevailing outdoor temperature.

That's why we see this as an essential problem to solve, and we are working on a solution that is not currently available on the market. Please follow our ongoing work for the well-being of horses!