Butiken

Ett Steg Framåt i Innovation: Freelayers Framgångar vid Spoga Horse Top Innovations

Freelayer har framgångsrikt etablerat sig som en innovatör inom hästtäckeindustrin, med en imponerande 11:e plats vid Spoga Horse Top Innovations. Vårt engagemang för hästens välfärd och miljöns hållbarhet har inte bara vunnit erkännande utan även inspirerat till nya idéer för framtiden.

I en bransch där innovation och kvalitet står i centrum för hästens välfärd och hållbarhet, har Freelayer visat att vi har en betydande roll inom utvecklingen av hästtäcken. Med en stark drivkraft mot att förbättra täckeskomforten för våra hästar genom nyskapande design, har Freelayer nyligen uppnått en betydande milstolpe.

Under den prestigefyllda tävlingen Spoga Horse Top Innovations, där de mest framstående innovationerna inom hästbranschen samlas, lyckades Freelayer imponera och stå ut bland över 50 bidrag från 16 olika länder. Att hamna på en hedrande 11:e plats bland 32 nomineringar är inte bara en bekräftelse på vårt teams hårt arbete och engagemang, utan också ett tecken på att vårt bidrag till branschen är av stor betydelse. 

Intresset för vårt innovativa hästtäcke var enormt under eventet. Besökarnas nyfikenhet och entusiasm var tydlig och denna uppmärksamhet ser vi som ett bevis på att vi rör oss i rätt riktning, mot att skapa produkter som inte bara tilltalar marknaden utan också bidrar till en positiv förändring.

Vårt engagemang för kvalitet och hållbarhet sträckte sig även till vårt samarbete med Borås Science Park och Borås INK tidigare under veckan. Presentationen av vårt täcke under en gemensam workshop blev väldigt väl mottagen, särskilt för det välsydda hantverket. Det här är tack vare sömnadsarbetet från vår producent Baba-Pro i Ungern som vi har ett nära samarbete med. Vi ser flera fördelar med att ha en producent inom Europa och där vi faktiskt har full insyn i produktionen. Både att vi har högsta kvalité på sömnaden men även att vi känner till att förhållandena på detta familjeföretag är fantastiskt bra för alla anställda.

Dessa erfarenheter och möten under Spoga Horse Top Innovations och vårt samarbete med Borås-institutionerna har berikat oss med nya idéer och värdefull kunskap. Som ett företag i början av vår resa är varje insikt och varje framsteg en källa till inspiration och motivation. Vi är fast beslutna att fortsätta vår strävan efter innovation, kvalitet och hållbarhet, med målet att alltid sätta hästens välfärd först.

Till våra kunder och partners vill vi uttrycka vår djupaste tacksamhet för ert stöd och förtroende. Det är tillsammans med er som vi kan fortsätta att driva gränserna för vad som är möjligt, för att säkerställa en bättre framtid för våra hästar och vår planet.

Freelayer – För hästens bästa, idag och imorgon

//Freelayer-teamet