Butiken

Behind Freelayer

Freelayer comes from a deep passion for sewing and horses as a lifestyle. Read more about how it all began! Freelayer kommer ur ett stort sömnadsintresse och hästen som livsstil. Läs mer om hur det hela började!

Horses have been with me throughout my entire life, in various ways depending on the phases I've gone through. When I was younger, the horses were cherished companions in competitions, and all my free time was spent at the stable. This passionate interest led me to travel across Europe to work in different stables. It was an inspiring time being a groom at significant competitions and spending many hours in the saddle with exceptional horses.

Later in life, another dimension of the horse's impact on our lives emerged. This dimension arose from a fascination with how horses affect us as humans. It stemmed from observing how my somewhat unpredictable competition horses could behave like angels when my sister, who has autism, climbed into the saddle to take a walk. This prompted me to read extensively about the behavioural biology of both animals and humans.

Today, I view life with horses differently, and I appreciate spending time with my three horses. Whether we're trying out some tricks, driving a carriage, competing, or just going for a walk together, life with horses is fantastic!

From this genuine interest in horses and my desire to channel my creativity through sewing, I wasn't satisfied with the blankets I tried on my slightly disproportionate horse. I felt that there must be a way to do this better, and why hasn't there been more progress in the blanket industry after all these years? This is where the Freelayer journey began, and it's just the beginning :)

Take care, all you horse enthusiasts!

Best regards,

Linda

Founder and owner of Freelayer AB

In the photos, you can see my three fantastic horses Billy, Bunny (Higheaster Penny) and Berra (Strömsrums Canberra)Hästar har funnits med mig under hela mitt liv och på varierande sätt beroende av de perioder jag har gått igenom i livet. När jag var yngre var hästarna uppskattade tävlingskamrater och all fritid spenderades i stallet. Detta brinnande intresse bidrog till att bege sig ut i Europa för att arbeta i olika stall. En fantastiskt spännande tid som groom på stora tävlingar och många timmar i sadeln varje dag med riktigt fina topphästar. Lite senare i livet började en annan dimension inom livet med häst växa fram. En dimension som kom av en fascination av hur hästar påverkar oss människor. Det grundade sig hur mina lite nyckfulla tävlingshästar kunde bete sig som små änglar när min syster med autism hoppade upp i sadeln för att skritta en runda. Det här gjorde att jag började läsa mycket om beteendebiologi hos både djur och människor. Idag ser jag lite annorlunda på livet med häst och jag uppskattar att bara umgås med mina tre hästar. Det spelar ingen roll om vi provar lite tricks, kör en runda med vagnen, tävlar eller bara tar en promenad tillsammans. Livet med häst är fantastiskt!

Ur det här genuina intresset för hästar i kombination med att jag gärna får utlopp av min kreativitet genom sömnad gjorde att jag inte var nöjd med de täcken jag försökte prova ut på min lite oproportionerliga häst. Jag kände att det här måste man kunna göra lite bättre och varför har utvecklingen inom täckesbranschen inte kommit längre på alla dessa år? Här startade Freelayer-resan och det är bara början:)

Må väl alla hästmänniskor!

Hälsningar Linda

Grundare och ägare av Freelayer AB

På fotona kan ni se mina tre fantastiska hästar Billy, Bunny (Higheaster Penny) och Berra (Strömsrums Canberra)