Butiken

Bakom Kulisserna: Designprocessen hos Freelayer

Hos Freelayer är varje dag en ny chans att förbättra livet för hästar genom innovativ design och hållbar produktion. En av de största aspekterna av detta arbete är just nu storlekspassningen av våra hästtäcken. Men hur ser designprocessen egentligen ut från idé till färdig produkt? Låt oss ta dig med bakom kulisserna och in i hjärtat av vår kreativa process.

Inspirationsfasen

Allt börjar med inspiration. Det kan vara vetenskapliga artiklar, feedback från hästägare eller observationer direkt från stallen. I denna fas samlar vi information och idéer som hjälper oss att bättre förstå våra utmaningar, i det här fallet att skapa en perfekt passform för alla sorters hästkroppar.

Forskningsfasen

Nästa steg är att förstå de vetenskapliga och biomekaniska aspekterna av problemet. Vi samarbetar med equiterapeuter och har dialoger med veterinärer för att få en djupare insikt i hur ett täcke kan och bör anpassa sig till en hästs unika rörelsemönster. Detta ger oss den vetenskapliga grund vi behöver för att gå vidare.

Diskussions- och Planeringsfasen

Här samlas vårt team för att diskutera de insikter vi samlat och hur vi bäst kan omsätta dem i praktisk design. Vi diskuterar alltid hållbarhet i detta skede. Vilka material kan vi använda som är både funktionella och skonsamma mot miljön? Finns det sätt att minimera spill?

Prototypfasen

Arbetet går sedan över i att skapa prototyper. Detta är en iterativ process där varje version testas noggrant. Testerna utförs ofta i en realistisk miljö, det vill säga i ett stall med riktiga hästar. Det ger oss möjlighet att i realtid se hur hästarna reagerar på designen och göra eventuella justeringar.

Utvärderingsfasen

Alla observationer och resultat från testerna dokumenteras och analyseras. Detta ger oss en tydlig bild av vilka delar av designen som fungerar bra och vilka som behöver förbättras. Varje liten detalj, från sömmar till materialval, granskas för att säkerställa att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Att utforma det perfekta hästtäcket är en omfattande och komplex process som involverar allt från vetenskaplig forskning till kreativ problemlösning. Och just nu fokuserar vi extra mycket på att förbättra storlekspassningen i vår nästa kollektion. Det är en lång resa fylld med utmaningar, men också med otroligt givande ögonblick. När vi ser en häst njuta av friheten och komforten som vårt täcke ger, då vet vi att allt arbete har varit värt det. För i slutändan är det hästens välbefinnande och planetens hälsa som driver oss framåt.

Fortsättning följer i vår kreativa process!/Freelayer-teamet