Butiken

Textilindustrin

I dagens stall är det inte ovanligt att vi fyller sadelkammaren med nya schabrak och täcken för varje säsong. Men bakom den ständiga efterfrågan och de snabbt föränderliga trenderna döljer sig en industri som har en betydande negativ påverkan på vår miljö. ​Textilindustrin, som vi ofta tar för given, är faktiskt en av de största miljöbovarna i världen.

Textilindustrin är en enormt vattenkrävande sektor. I tillverkningsprocessen går det åt stora mängder vatten för att tvätta, färga och behandla tygerna. Denna vattenförbrukning leder ofta till uttömning av vattentillgångar och negativ påverkan på ekosystemen i närheten av fabrikerna. Det används även en stor mängd kemikalier för att färga täckena. Dessa kemikalier läcker ut i vattendrag och mark, vilket förorenar både vattenresurser och mark för lång tid framöver. Många av dessa kemikalier är dessutom skadliga för både människors och hästarnas hälsa, både för de som arbetar inom textilindustrin och för dem som bär textilierna, dvs våra hästar. Textilindustrin producerar också enorma mängder avfall. Från spillmaterial och överblivna tyger till täcken som kastas bort i snabb takt. Detta leder till överfyllda soptippar och dumpning av avfall i haven. Dessutom bidrar överproduktionen av täcken till en slösaktig användning av naturresurser och ökad koldioxidutsläpp i produktionsprocessen. Så hur ska vi tänka då, ska vi lösa problemet med att sluta använda täcken då?

Nej, våra sporthästar behöver sina täcken då vi genom klippning behöver hjälpa dem att orka mer och torka fortare på vintern. Vi har hästar som sommartid behöver skyddas mot sol och insekter för att slippa hudåkommor och lidande. Frågan är istället hur vi ska skydda våra hästar utan att påverka vår miljö i denna utsträckning!

Vi på Freelayer tror på att skapa en medvetenhet hos hästägarna och att utveckla smarta lösningar, för vi brinner för våra hästars välfärd! De hästar som behöver täcken måste få en möjlighet att fortsätta bära täcken. Men vi måste använda täcken klokt.

Genom att ha ett delbart täcke kommer hästägaren att kunna anpassa ett täcke precis utefter sin hästs storlek. Det kommer också ge en möjlighet att anpassa delarna med olika material för att få den funktion man önskar. Man kanske inte vill ha halsdelen i lika tjockt material som över ryggen som exempel. Sist men absolut inte minst, ett delbart täcke ger fördelar med att man bara behöver byta ut delar av täcket om det går sönder. Det blir både mer ekonomiskt och mer miljövänligt än att slänga ett helt täcke för att köpa ett nytt.

Freelayer har en täckeslösning som skapar unika möjligheter för hästägare att ge sin häst det allra bästa och samtidigt både spara pengar och spara på vår miljö!